O NÁS


Spoločnosť Upratujemenr bola založená v roku 2006 a zaoberá sa komplexnými službami v oblasti upratovacích a čistiacich prác. Spoločnosť vykonávala svoju činnosť od roku 2006 na základe živnostenského oprávnenia a v roku 2010 prešla na právnu formu s.r.o..

Spoločníci vychádzali z vlastných potrieb a zo skúseností s upratovaním doma aj v zahraničí.

V dnešnej uponáhľanej dobe si potrebujete vytvoriť čo najviac času pre svoju prácu, svoju rodinu a pre svoje záľuby. Chcete robiť veci efektívne a čo najlepšie. Zdĺhavé upratovanie Vašej domácnosti, firmy, či prípadná kontrola Vašej upratovačky Vám zaberá príliš veľa času. Preto Vám ponúkame kompletný servis v oblasti upratovacích a čistiacich prác.

Pôsobíme v regiónoch: Nitra, Levice, Šaľa, Zlaté Moravce.

Ku každému zákazníkovi chceme byť čo najbližšie, a preto individuálny prístup ku každému zákazníkovi je našou zásadou.

Náš personál učíme a vedieme k diskrétnosti a spoľahlivosti.

Martina Žákovičová – spoluzakladateľka, zodpovedná za prevádzku a financieMgr. Lucia Ábelová – spoluzakladateľka, zodpovedná za ľudské zdroje a marketing

Comments are closed.